WYDARZENIA I PROMOCJE

lipiec 2022

„LETNIA PROMOCJA DO 20 000 TYS. ZŁ" 
 
Z
apraszamy do zapoznania się z warunkami naszej letniej promocji.

 
Regulamin promocji „letnia promocja do 20 000 zł"

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji   „letnia promocja do 20 000 zł"

2. Organizatorem Promocji jest BNM-Małe Wilczyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Etap 7 sp.k., z siedzibą w Wilczycach, ul. Radosna 30/2, 51-361 Wilczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000832875 (REGON: 385773235, NIP: 8961593726), („Organizator").

3. Program promocji polega na udzieleniu rabatu w wysokości 20 000,00 zł, 15 000,00 zł lub 10 000,00 zł brutto na zakup od Organizatora domu w zabudowie szeregowej w ramach szóstego i siódmego etapu inwestycji Małe Wilczyce, promocja dotyczy trzech nieruchomości wskazanych przez Organizatora – dom w zabudowie szeregowej nr 36 (etap 6)  z rabatem 20 000,00 zł,  dom w zabudowie szeregowej nr 38 (etap 7) z rabatem 15 000,00 zł, dom w zabudowie szeregowej nr 13 (etap 7) z rabatem 10 000,00 zł.

4. Promocja dotyczy klientów, którzy podpiszą umowę deweloperską do 31 sierpnia 2021 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania promocji przed 31 sierpnia 2021 roku.

6. Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów, którzy nie podpisali do tej pory umowy rezerwacyjnej i/lub deweloperskiej.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

8. Promocja trwa od 18 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

czerwiec 2022
REGULAMIN PROMOCJI „ARCHITEKT WNĘTRZ”


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami promocji.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji  „Architekt Wnętrz”.

2. Organizatorem Promocji jest BNM-Małe Wilczyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Etap 7 sp.k., z siedzibą w Wilczycach, ul. Radosna 30/2, 51-361 Wilczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000832875 (REGON: 385773235, NIP: 8961593726), („Organizator”).

3. Promocja "Architekt Wnętrz" obejmuje usługę polegającą na kompleksowej obsłudze w zakresie projektu architektonicznego wnętrza domu w zabudowie szeregowej lub mieszkania zakupionego przez Klienta w ramach siódmego etapu inwestycji Małe Wilczyce. Promocja dotyczy czterech nieruchomości wskazanych przez Organizatora - 15A, 16A, 47 oraz 48.

4. Promocja dotyczy klientów, którzy podpiszą umowę rezerwacyjną do 31 maja 2022 roku.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania promocji przed 31.05.2021 roku.

6. Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów, którzy nie podpisali do tej pory umowy rezerwacyjnej i/lub deweloperskiej.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

8. Promocja trwa od 01 marca 2022 roku do 31 maja 2022 roku.